Vozový park

Disponujeme flotilou vlastných vozidiel, ktorú tvoria:

NÁVESY 22 ks
MEGA NÁVESY 7 ks
MULDOVÉ NÁVESY 2 ks
13,6 MULTILOCK NÁVESY 13 ks