Logistické služby

Poskytujeme komplexné služby v oblasti kamiónovej dopravy a logistiky. Pôsobíme v rámci celej Európskej únie. Medzi naše hlavné destinácie patrí Slovensko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Taliansko, Nemecko, Holandsko, Belgicko a Luxembursko. Prepravujeme tovar z rôznych priemyselných oblastí. Do nášho portfólia služieb patrí i preprava nadrozmerného tovaru. Pre klienta navrhneme na základe jeho požiadaviek a potrieb rýchle, úsporné, bezpečné a efektívne dopravné riešenie.  

Celý logistický proces je monitorovaný od momentu, kedy je tovar zákazníka naložený do vozidla až do chvíle jeho vyloženia v cieľovej destinácii. Počas celej prepravy disponujeme aktuálnymi informáciami o polohe zásielky. 

Našim poslaním je poskytovať čo najlepšie služby, preto sa neustále snažíme skvalitňovať a zefektívňovať logistické procesy a tak prinášať zákazníkom riešenia, ktoré naplnia ich očakávania.

Špeciálna doprava 

Našim zameraním je aj sektor muldových prepráv v rámci Slovenska, Maďarska, Nemecka, Rakúska a Česka. 

Skladovanie

Pre klienta máme k dispozícii vlastné skladové priestory 2 x 250 m2.