Vozový park

  • Disponujeme flotilou vlastných vozidiel, ktorú tvoria:

    NÁVESY 22 ks
    MEGA NÁVESY 7 ks
    MULDOVÉ NÁVESY 2 ks
    13,6 MULTILOCK NÁVESY 13 ks